Kommande guidningar

Torsdag 24 maj kl. 15.00 – 16.30 Litterär stadsvandring längs ån,
start vid Lilla torget.

Under vandringen längs Norrtäljeån berättar Anders Djerf om många författare som funnit inspiration i Roslagen: August Strindberg, Albert Engström, Tove Jansson, Evert Taube, Astrid Lindgren, Einar Malm, Evert Wallert, Kerstin Ekman, målaren Harald Lindberg, Nils Ferlin. Andra diktade till egna sånger, bl a Sture Lundquist. Och Lille-Bror Söderlund, under några år boende i Simpnäs, Björkö, tonsatte Ferlins dikter. Också mer lokala skribenter är värda uppmärksamhet, med krönikor i Norrtelje Tidning: Yngve Jansson, granne till Ferlins i Addarsnäs, Karl H Andersson med Arholma-brev, Eric Lindblad med Gräsö-brev. Vi avslutar på Roslagsmuseets gård.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Lördag 16 juni kl. 12.00 – 13.30 Blomstrande badortsepok och levande hamn – stadsvandring med Anders Djerf Start på Lilla Torget, Lilla Brogatan 3.

Provinsialläkaren Per Georg Palmgren fann 1844 välgörande verkan i Kvisthamravikens lera, den dämpade smärta och hade rykte om sig att även bota andra besvär. Det blev grunden till den stora kurbadort som växte fram i Norrtälje under 1800-talet. Stort varmbadhus byggdes, nytt stort Societetshus 1870, kallbadhus, musikpaviljong m m. Speciell art granar planterades, deras ångor skulle man inandas under morgonlunken längs den tidens hälsans stig. 1846 kom första ångbåten och 1884 järnvägen, som i ett slag underlättade resandet till badortssäsongen. Vi vandrar i Societetsparken och minns.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Onsdag 20 juni kl. 16.30 – 18.00 Gevär och tändkulemotorer – historisk stadsvandring med Anders Djerf, start på Roslagsmuseets gård, vid Gevärsfaktoriet.

Gevärsfaktoriet i Norrtälje startade verksamheten 1623. Året innan fick Norrtälje sina stadsprivilegier. Tyska vapensmeder importerades, längs Bruksgatan och norr om ån bodde i huvudsak tyskar. Tidigt anlades Norrtäljes första skola av tyskarna och även kyrka. Järnvägen som nådde stan 1884 blir viktig för den gryende verkstadsindustrin. Pythagoras Motorfabrik startar 1898 och blir en stor arbetsplats med världsomfattande export av råoljemotorer. Idag unikt levande industrimuseum. Även Norrtälje Gjuteri, Norrtälje ångsåg och Norrtälje Ångbryggeri gav många arbete.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Onsdag 27 juni kl. 13.00 – 14.30 Hus med historia och Norrtäljeprofiler

Med start på Lilla Torget guidar Anders Djerf i centrala Norrtälje, till hus från 1700- , 1800- och tidigt 1900-tal. Bland annat Wallinska gårdarna, den betydelsefulla mötesplatsen på gamla Stadshotellet, gamla Rådhuset på Stora Torget, färghandlaren Nordström vars bostad idag är museum. Den vinterbadande bagaren Wallin, lagläsaren Humbla som spökar, apotekaren Balkenhausen och Roslagens Sparbank, stadsläkarens Nattklocka och lite till.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Onsdag 27 juni kl. 17.00 – 18.30 Stadsvandring med offentlig konst i ”gamla stan”,
start vid Lilla torget.

Vid skulpturen ”Havsstenen” på Lilla Torget guidar Anders Djerf till den offentliga konsten i Norrtälje. På gamla posthuset mosaik av Ulv Kylberg och vid Roslagens Sparbank både pigan Mathilda av Lena Lervik och en skulpturgrupp av Sivert Lindblom. I Gustaf II Adolfs park, bakom gamla Stadshotellet, finner vi sex konstverk av Klara Kristalova. Några lite svåra att finna utan guide. Vi ser smideskonst och på Stora Torget ”Prinsarna på slottet” i brons och mycket mer. Anders berättar om konstnärerna och deras tankar bakom verken. I juli och början augusti stannar vi dessutom till vid ”Konst i ån”.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Söndag 1 juli kl. 12.00 – 13.30 Hus med historia och Norrtäljeprofiler

Med start på Lilla Torget guidar Anders Djerf, auktoriserad Norrtäljeguide, i centrala Norrtälje, till hus från 1700- , 1800- och tidigt 1900-tal. Bland annat Wallinska gårdarna, den betydelsefulla mötesplatsen på gamla Stadshotellet, gamla Rådhuset på Stora Torget, färghandlaren Nordström vars bostad idag är museum. Den vinterbadande bagaren Wallin, lagläsaren Humbla som spökar, apotekaren Balkenhausen och Roslagens Sparbank, stadsläkarens Nattklocka och lite till.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Fredag 6 juli kl. 13.00 – 14.30 Litterär stadsvandring längs ån,
start vid Lilla torget.

Under vandring längs Norrtäljeån berättar Anders Djerf om många författare som funnit inspiration i Roslagen: August Strindberg, Albert Engström, Tove Jansson, Evert Taube, Astrid Lindgren, Einar Malm, Evert Wallert, Kerstin Ekman, målaren Harald Lindberg, Nils Ferlin. Andra diktade till egna sånger, bl a Sture Lundquist. Och Lille-Bror Söderlund, under några år boende i Simpnäs, Björkö, tonsatte Ferlins dikter. Också mer lokala skribenter är värda uppmärksamhet, med krönikor i Norrtelje Tidning: Yngve Jansson, granne till Ferlins i Addarsnäs, Karl H Andersson med Arholma-brev, Eric Lindblad med Gräsö-brev. Vi avslutar på Roslagsmuseets gård.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Tisdag 10 juli kl. 13.00 – 14.30 Gevär och tändkulemotorer – historisk stadsvandring med Anders Djerf, start på Roslagsmuseets gård, vid Gevärsfaktoriet.

Gevärsfaktoriet i Norrtälje startade verksamheten 1623. Året innan fick Norrtälje sina stadsprivilegier. Tyska vapensmeder importerades, längs Bruksgatan och norr om ån bodde i huvudsak tyskar. Tidigt anlades Norrtäljes första skola av tyskarna och även kyrka. Järnvägen som nådde stan 1884 blir viktig för den gryende verkstadsindustrin. Pythagoras Motorfabrik startar 1898, blev stor arbetsplats med världsomfattande export av råoljemotorer. Idag unikt levande industrimuseum. Även Norrtälje Gjuteri, Norrtälje ångsåg och Norrtälje Ångbryggeri gav många arbete. Ett samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Torsdag 12 juli kl. 13.00 – 14.30 Stadsvandring med offentlig konst i ”gamla stan”,

Med början vid skulpturen ”Havsstenen” på Lilla Torget guidar Anders Djerf till den offentliga konsten i Norrtälje. På gamla posthuset mosaik av Ulv Kylberg och vid Roslagens Sparbank både pigan Mathilda av Lena Lervik och en skulpturgrupp av Sivert Lindblom. I Gustaf II Adolfs park, bakom gamla Stadshotellet, finner vi sex konstverk av Klara Kristalova. Några lite svåra att fina utan guide. Vi ser smideskonst och på Stora Torget ”Prinsarna på slottet” i brons och mycket mer. Anders berättar om konstnärerna och deras tankar bakom verken. I juli och början augusti stannar vi dessutom till vid ”Konst i ån”.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Måndag 23 juli kl. 17.00 – 18.30 Blomstrande badortsepok och levande hamn – stadsvandring med Anders Djerf. Start på Lilla Torget, Lilla Brogatan 3.

Provincialläkaren Per Georg Palmgren fann 1844 välgörande verkan i Kvisthamravikens lera, den dämpade smärta och hade rykte om sig att även bota andra besvär. Det blev grunden till den stora kurbadort som växte fram i Norrtälje under 1800-talet. Stort varmbadhus byggdes, nytt stort Societetshus 1870, kallbadhus, musikpaviljong m m. Speciell art granar planterades, deras ångor skulle man inandas under morgonlunken längs den tidens hälsans stig. 1846 kom första ångbåten och 1884 järnvägen, som i ett slag underlättade resandet till badortssäsongen. Vi vandrar i Societetsparken och minns.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Måndag 6 augusti kl. 13.00 – 14.30 Litterär stadsvandring längs ån,
start vid Lilla torget.

Under vandring längs Norrtäljeån berättar Anders Djerf om många författare som funnit inspiration i Roslagen: August Strindberg, Albert Engström, Tove Jansson, Evert Taube, Astrid Lindgren, Einar Malm, Evert Wallert, Kerstin Ekman, målaren Harald Lindberg, Nils Ferlin. Andra diktade till egna sånger, bl a Sture Lundquist. Och Lille-Bror Söderlund, under några år boende i Simpnäs, Björkö, tonsatte Ferlins dikter. Också mer lokala skribenter är värda uppmärksamhet, med krönikor i Norrtelje Tidning: Yngve Jansson, granne till Ferlins i Addarsnäs, Karl H Andersson med Arholma-brev, Eric Lindblad med Gräsö-brev. Vi avslutar på Roslagsmuseets gård.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Onsdag 8 augusti kl. 13.00 – 14.30 Hus med historia och Norrtäljeprofiler

Med start på Lilla Torget guidar Anders Djerf, auktoriserad Norrtäljeguide, i centrala Norrtälje, till hus från 1700- , 1800- och tidigt 1900-tal. Bl a Wallinska gårdarna, den betydelsefulla mötesplatsen på gamla Stadshotellet, gamla Rådhuset på Stora Torget, färghandlaren Nordström vars bostad idag är museum. Den vinterbadande bagaren Wallin, lagläsaren Humbla som spökar, apotekaren Balkenhausen och Roslagens Sparbank, stadsläkarens Nattklocka och lite till.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Onsdag 8 aug kl. 15.00 – 16.30 Stadsvandring med offentlig konst i ”gamla stan”

Med början vid skulpturen ”Havsstenen” på Lilla Torget guidar Anders Djerf till den offentliga konsten i Norrtälje. På gamla posthuset mosaik av Ulv Kylberg och vid Roslagens Sparbank både pigan Mathilda av Lena Lervik och en skulpturgrupp av Sivert Lindblom. I Gustaf II Adolfs park, bakom gamla Stadshotellet, finner vi sex konstverk av Klara Kristalova. Några lite svåra att fina utan guide. Vi ser smideskonst och på Stora Torget ”Prinsarna på slottet” i brons och mycket mer. Anders berättar om konstnärerna och deras tankar bakom verken. I juli och början augusti stannar vi dessutom till vid ”Konst i ån”.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Tisdag 14 augusti kl. 16.00 – 17.30 Gevär och tändkulemotorer – historisk stadsvandring med Anders Djerf, start på Roslagsmuseets gård, vid Gevärsfaktoriet.

Gevärsfaktoriet i Norrtälje startade verksamheten 1623. Året innan fick Norrtälje sina stadsprivilegier. Tyska vapensmeder importerades, längs Bruksgatan och norr om ån bodde i huvudsak tyskar. Tidigt anlades Norrtäljes första skola av tyskarna och även kyrka. Järnvägen som nådde stan 1884 blir viktig för den gryende verkstadsindustrin. Pythagoras Motorfabrik startar 1898, blev stor arbetsplats med världsomfattande export av råoljemotorer. Idag unikt levande industrimuseum. Även Norrtälje Gjuteri, Norrtälje ångsåg och Norrtälje Ångbryggeri gav många arbete.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

 

Lördag 25 augusti kl. 13.00 – 14.30 Litterär stadsvandring längs ån,
start vid Lilla torget.

Under vandring längs Norrtäljeån berättar Anders Djerf om många författare som funnit inspiration i Roslagen: August Strindberg, Albert Engström, Tove Jansson, Evert Taube, Astrid Lindgren, Einar Malm, Evert Wallert, Kerstin Ekman, målaren Harald Lindberg, Nils Ferlin. Andra diktade till egna sånger, bl a Sture Lundquist. Och Lille-Bror Söderlund, under några år boende i Simpnäs, Björkö, tonsatte Ferlins dikter. Också mer lokala skribenter är värda uppmärksamhet, med krönikor i Norrtelje Tidning: Yngve Jansson, granne till Ferlins i Addarsnäs, Karl H Andersson med Arholma-brev, Eric Lindblad med Gräsö-brev. Vi avslutar på Roslagsmuseets gård.
I samarbete med ABF. Ingen föranmälan. Pris: Vuxen 100 kr. Ungdom 10-16 år 60 kr.

Anders Djerf är även konstnär och visar under 2018 upp sin konst bl a med separatutställning på Folkets Hus i Norrtälje 26 maj – 7 jini öppen Ateljé under Ateljérundan på Björkö 27-29 juli 2018 och ”Min bild av skärgården”, separatutställning på Galleri Hamnplan 1, Fiskehamnsvägen 3 i Grisslehamn under Konstrundan i Roslagen – Norrtälje kommun 4-5 augusti.
Är du intresserad av en stadsvandring med Anders Djerf i Stockholm så hittar du dem i ABF Stockholms kalendarium.

Kommentera