Kommande guidningar

Följ med Anders Djerf på en stadsvandring i sommar.

Måndag 8 maj kl 12:00 Litterär vandring
Hör om författare och skribenter som verkat i Norrtälje och dess kustland, med ett urval citat ur deras produktion. Här finns Nils Ferlin, Astrid Lindgren, Tove Jansson, Vilhelm Moberg och många fler.
Samling: Lilla Torget.
Ingen föranmälan.
Avgift: 100 kr.

Lördag 13 maj kl 11:00 Litterär vandring
Hör om författare och skribenter som verkat i Norrtälje och dess kustland, med ett urval citat ur deras produktion. Här finns Nils Ferlin, Astrid Lindgren, Tove Jansson, Vilhelm Moberg och många fler.
Samling: Lilla Torget.
Ingen föranmälan.
Avgift: 100 kr.

Lördag 10 juni kl.13:00–14:30 Hus med historia
Wallinska gårdarna, Stadshotellet och torget som urgammal handels- och mötesplats. Till stadsläkarens villa med mycket snickarglädje. Husen längs ån, Nordströmska gården och gamla brandstationen, gamla Rådhuset vid Stora torget, Brantes gård med flera. Avslutning vid Gevärsfaktoriet/Roslagsmuseet.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Onsdag 21 juni kl. 12:00–13:30 Gevär, tändkulemotorer och livlig sjöfart
Vi går till åmynningen och hör om den forna livliga aktiviteten i hamnen, om s/s Norrtelje och Åbotrafiken. Uppströms ån om de gamla vattenkvarnarna, elverket och faktoriets borrkvarn. Till Gevärsfaktoriet, grunden till att Norrtälje blev stad 1622. Vi avslutar med att gå upp till Pythagoras, ett av landets mest betydelsefulla levande industriminnen.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Tisdag 27 juni kl. 12:00–13:30 Badortsepoken
Vi går till Societetsparken och får höra om den blomstrande badortsepoken, 1844–1938. Om stadsläkaren Palmgrens upptäckt av den undergörande verkan av leran från Kvisthamraviken, varmbadhus, baderskor, hälsosamma promenader, mässingsorkester i parken. Berömda artister kom från huvudstaden. Med de många inskrivna badgästerna skapades välstånd i staden. Pensionaten fylldes, arbete fanns för kvinnorna.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Torsdag 6 juli kl. 12.00- 13.30 Hus med historia
Wallinska gårdarna, Stadshotellet och torget som urgammal handels- och mötesplats. Till stadsläkarens villa med mycket snickarglädje. Husen längs ån, Nordströmska gården och gamla brandstationen, gamla Rådhuset vid Stora torget, Brantes gård med flera. Avslutning vid Gevärsfaktoriet/Roslagsmuseet.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Onsdag 12 juli kl. 12:00–13:30 Gevär, tändkulemotorer och livlig sjöfart
Vi går till åmynningen och hör om den forna livliga aktiviteten i hamnen, om s/s Norrtelje och Åbotrafiken. Uppströms ån om de gamla vattenkvarnarna, elverket och faktoriets borrkvarn. Till Gevärsfaktoriet, grunden till att Norrtälje blev stad 1622. Vi avslutar med att gå upp till Pythagoras, ett av landets mest betydelsefulla levande industriminnen.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Söndag 16 juli kl. 13.00 – 14.30 Badortsepoken
Vi går till Societetsparken och får höra om den blomstrande badortsepoken, 1844–1938. Om stadsläkaren Palmgrens upptäckt av den undergörande verkan av leran från Kvisthamraviken, varmbadhus, baderskor, hälsosamma promenader, mässingsorkester i parken. Berömda artister kom från huvudstaden. Med de många inskrivna badgästerna skapades välstånd i staden. Pensionaten fylldes, arbete fanns för kvinnorna.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Söndag 6 augusti kl. 13.00- 14.30 Hus med historia
Wallinska gårdarna, Stadshotellet och torget som urgammal handels- och mötesplats. Till stadsläkarens villa med mycket snickarglädje. Husen längs ån, Nordströmska gården och gamla brandstationen, gamla Rådhuset vid Stora torget, Brantes gård med flera. Avslutning vid Gevärsfaktoriet/Roslagsmuseet.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Torsdag 10 augusti kl. 17:00–18:30 Gevär, tändkulemotorer och livlig sjöfart
Vi går till åmynningen och hör om den forna livliga aktiviteten i hamnen, om s/s Norrtelje och Åbotrafiken. Uppströms ån om de gamla vattenkvarnarna, elverket och faktoriets borrkvarn. Till Gevärsfaktoriet, grunden till att Norrtälje blev stad 1622. Vi avslutar med att gå upp till Pythagoras, ett av landets mest betydelsefulla levande industriminnen.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Lördag 12 augusti kl. 13:00–14:30 Badortsepoken
Vi går till Societetsparken och får höra om den blomstrande badortsepoken, 1844–1938. Om stadsläkaren Palmgrens upptäckt av den undergörande verkan av leran från Kvisthamraviken, varmbadhus, baderskor, hälsosamma promenader, mässingsorkester i parken. Berömda artister kom från huvudstaden. Med de många inskrivna badgästerna skapades välstånd i staden. Pensionaten fylldes, arbete fanns för kvinnorna.
Samling: Lilla Torget.
Föranmälan: anders@norrtaljeguide.se eller 073-659 52 00 senast dagen före vandringen.
OBS! Med färre än 4 föranmälda ställs vandringen in.
Avgift: Vuxen 120 kr, ungdom 10-12 år 60 kr, yngre gratis.
Ett samarbete med ABF Norrtälje.

Vill du ha en egen guidning, vid annan tidpunkt eller annan plats, är du välkommen att ta kontakt med någon av våra guider för prisuppgift och bokning.

Trevlig sommar!

Lämna ett svar